Projekty

05.04.2011r.-dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku na zajęcia sportowo-kulturalne oraz objęcie opieką wychowawczą dzieci w kwocie 5800,-zł. W ramach projektu pod nazwą "Wywołać uśmiech..." dzieci z Domu Serc korzystały z pływalni w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie wraz z lekcjami nauki pływania pod okiem instruktora. Pozwoliło to dzieciom zdobyć nowe umiejętności pływackie, które były wykorzystane i doskonalone podczas półkolonii letnich. W ramach zajęć kulturalnych dzieci wzięły udział w trzech seansach filmowych w kinie Iskra w Augustowie. Zorganizowany został również Dzień Dziecka z udziałem animatorów z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Projekt obejmował również naukę tańca nowoczesnego w Studiu Tańca Towarzyskiego FOCUS w Augustowie.

23.06.2010r.-dotacja –darowizna z Fundacji Orange na przeprowadzenie warsztatów tanecznych w kwocie 1900,-zł Projekt "Wyrazić siebie...uczymy się Capoeira" miał na celu rozwój sprawności fizycznej i panowania nad swoim ciałem oraz rozwijanie talentów muzycznych, tanecznych i lingwistycznych .Młodzież z Domu Serc miała szansę poznać brazylijską sztukę walki,tak bardzo innowacyjną w naszym regionie. Sztuka ta to połączenie elementów akrobatyki i tańca, rozwijająca ciało i umysł w obecności muzyki granej na instrumentach etnicznych oraz śpiewu w języku portugalskim. Projekt obejmował naukę technik używanych w Capoeira i ich doskonalenie oraz naukę śpiewu i gry na instrumentach.

27.11.2008r.-dotacja –darowizna z Fundacji Banku Zachodniego WBK.S.A. w kwocie 2000,-na zorganizowanie wycieczki. W ramach otrzymanej dotacji zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę krajoznawczą do Białegostoku dla dzieci, które na co dzień uczęszczają do naszej placówki. Wycieczka obejmowała posiłek, bilety wstępu, ubezpieczenie, przewodnika. Dzieci bawiły się w Fikolandii, były w kinie na seansie filmowym,  w ogrodzie zoologicznym oraz zwiedzały najważniejsze miejsca w mieście. Dzieci zapoznały się z miastem Białystok, dowiedziały się wiele o historii miasta, podczas zwiedzania choć na chwilę oderwały się od swojej codzienności i problemów rodzinnych.


Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione. Designed by aqa.pl